Friday, March 6 vs. Reno 1868 FC | @ Cheney Stadium

Wednesday, March 11 vs. SD Loyal | @ Cheney Stadium

Sunday, March 22 vs. OKC Energy FC | @ Cheney Stadium

Sunday, March 29 vs. El Paso | @ Cheney Stadium

Dogs of Defiance

Saturday, April 4 vs. Orange County SC | @ Orange County SC

Saturday, April 11 vs. San Antonio FC | @ San Antonio FC

Friday, April 17 vs. Real Monarchs SLC | @ Real Monarchs SLC

Wednesday, April 29 vs. Sacramento Republic FC | @ Cheney Stadium

Friday, May 8 vs. Phoenix Rising FC | @ Cheney Stadium

Saturday, May 16 vs. Portland Timbers 2 | @ Portland Timbers 2

Friday, May 22 vs. LA Galaxy II | @ Cheney Stadium

Tuesday, May 26 vs. Austin Bold FC | @ Cheney Stadium

Saturday, May 30 vs. FC Tulsa | @ FC Tulsa

Friday, June 5 vs. Las Vegas Lights | @ Cheney Stadium

Saturday, June 20 vs. Rio Grande Valley FC | @ Cheney Stadium

Saturday, June 27 vs. El Paso | @ El Paso

Tuesday, June 30 vs. New Mexico United | @ New Mexico United

Saturday, July 11 vs. OKC Energy FC | @ OKC Energy FC

Friday, July 17 vs. Portland Timbers 2 | @ Cheney Stadium

Saturday, July 25 vs. Las Vegas Lights | @ Las Vegas Lights

Wednesday, July 29 vs. Sacramento Republic | @ Sacramento Republic

Saturday, August 1 vs. New Mexico United | @ Cheney Stadium

Saturday, August 8 vs. LA Galaxy II | @ LA Galaxy II

Saturday, August 15 vs. Colorado Springs Switchbacks FC | @ Cheney Stadium

Sunday, August 23 vs. Austin Bold FC | @ Austin Bold FC

Friday, August 28 vs. Phoenix Rising FC | @ Phoenix Rising FC

Saturday, September 5 vs. Reno 1868 FC | @ Reno 1868 FC

Sunday, September 13 vs. SD Loyal | @ SD Loyal

Saturday, September 19 vs. Colorado Springs Switchbacks FC | @ Colorado Springs Switchbacks FC

Wednesday, September 23 vs. San Antonio FC | @ Cheney Stadium

Sunday, September 27 vs. Orange County FC | @ Cheney Stadium

Saturday, October 3 vs. Rio Grande Valley FC | @ Rio Grande Valley FC

Saturday, October 10 vs. FC Tulsa | @ Cheney Stadium

Saturday, October 17 vs. Real Monarchs SLC | @ Cheney Stadium